Kontakt

Bernt-Olofs Schaktmaskiner AB startades 1963, ombildades till Aktiebolag 1968. Företaget sysslade då med just schaktmaskiner, för att sedan bli ett renodlat återvinningsföretag. Vår verksamhet består av mobila enheter, oftast arbetar 2 man tillsammans per enhet.

Med engagemang och stort kunnande vill vi utgöra en attraktiv arbetsplats och vara en attraktiv samarbetspartner när det gäller Sveriges kretsloppstänkande.

Webbproduktion av Forss Webservice AB