Återvinningsstation

Med våran återvinningsstation kan du lämna asfalt, betong, jord, RT, fyllnadsmassor m.m. Detta förädlar vi till byggmaterial dvs. asfalt blir vägens bärlager, betong blir fyllnadsmaterial osv.

Asfalt görs i fraktioner 0-16 mm, 0-25 mm eller kundens önskemål.
Betong görs i fraktion 0-100 mm eller kundens önskemål.
Returträ görs i fraktion 0-150 mm eller kundens önskemål.
Tegel görs till fraktion 0-40 mm, dekoration i planeringar, rondeller m.m.
Täckbark för ogräsbekämpning i plantering.
Barkmull för jordförbättring.

Webbproduktion av Forss Webservice AB