Välkommen till Bernt-Olofs Schaktmaskiner AB.

Vi är en del i Sveriges kretsloppstänkande. Vi återför asfalt till ny, betong blir vägunderlag, armering som finns i betong blir nytt järn, returträ värmer upp hus genom fjärrvärme, bark blir trädgårdsprodukter och filter som tar bort lukt t.ex. reningsverk.

Webbproduktion av Forss Webservice AB